Mats

mats

Een kind of kleinkind verliezen, is hard. Mats was 6 maanden oud toen hij zijn moedige strijd tegen kanker verloor.


Elk kind, waar ook in de wereld, heeft recht op alle kansen om van het leven een zinnige en liefdevolle reis te maken. Vanuit de herinnering aan Mats werd de idee geboren om in zijn naam een project te steunen in Tanzania.

Het Endallah project, dat al enkele jaren loopt in het gelijknamige dorpje, wordt daarom aangevuld met de bouw van een kleuterklasje/opvang om de kinderen tot 8 jaar voor te bereiden op de grote school.

werf

Zij spreken van huis uit diverse dialecten maar zullen in dat klasje een taalbad krijgen om nadien in de lagere school beter mee te kunnen in de officiële taal Kiswahili. Door ons aan te sluiten bij het Endallah-project hebben wij de zekerheid dat ons (deel)project ook wordt uitgevoerd, omdat zij medewerkers in the field hebben en ons die zekerheden kunnen bieden.

Op dit moment zijn er al mensen ter plaatse om te onderzoeken of men een bouwgrond kan kopen, de nodige vergunningen kan bekomen en een offerte kan uitlokken voor de bouw van het kleuterklasje. Endallah stelt zich garant dit klasje in naam en met vermelding van Mats te bouwen.

De bouw van dit klasje kost uiteraard geld en dat wordt het doel van onze actie. Onder de Endallah-koepel wordt het Mats project opgestart. Wij doen hierbij een warme oproep om de beoogde 5.000 euro bijeen te krijgen.